Specialist in audio hulpmiddelen voor slechtzienden en blinden

Welkom op de toegankelijk-stemmenpagina van Solutions Radio!

Hier proberen wij u zo goed mogelijk te informeren over alle ins en outs wat betreft toegankelijk stemmen voor mensen met een visuele beperking.
Mocht u na het doorlezen en bekijken van alle informatie nog vragen hebben, dan staan onderaan de pagina de gegevens waar u met u vragen terecht kunt.


Toegankelijk stemmen en de Verenigde Naties

Het zelfstandig kunnen uitbrengen van een stem tijdens gemeentelijke, provinciale, landelijke of Europese verkiezingen is voor velen een vanzelfsprekende zaak.
Voor mensen met een visuele beperking is dit helaas niet het geval. Tot op heden zijn zij altijd afhankelijk van begeleiders, die voor hen het gekozen rondje rood kleuren.
Iedere stemgerechtigde moet echter in de gelegenheid zijn/haar stem onafhankelijk te kunnen uitbrengen. Dit zegt het amendement van het Verenigde Naties gehandicaptenverdrag uit 2016.
De Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken (NVVB) schaart zich achter dit amendement en stimuleert Nederlandse gemeente zich in te spannen, om mensen met (bijvoorbeeld) een visuele beperking de gelegenheid te geven hun stem zelfstandig uit te brengen, zonder tussenkomst van derden en zo, dat geheimhouding kan worden gegarandeerd.

Toegankelijk stemmen in Nederland

In een groeiend aantal gemeenten worden voorzieningen getroffen zodat visueel beperkten zelfstandig kunnen stemmen. 

Met de Stembox kan de kieslijst beluisterd worden. De Stemmal helpt het juiste rondje te vinden dat rood gekleurd moet worden.

Samenwerkende partners

In 2017 werd door de Gemeente Den Haag het initiatief genomen om te onderzoeken wat er moest gebeuren om iemand met een visuele beperking zelfstandig te kunnen laten stemmen.

Dat leidde tot een samenwerkingsverband tussen de Oogvereniging (belangen vereniging voor visueel beperkten), Solutions Radio (bedenker en fabrikant van de Stembox), het FabLab Den Haag (bedenker en fabrikant van de Stemmal) en de CBB, de  Christelijke Blinden Bibliotheek (Inspreken van de Kieslijsten. Deze samenwerking heeft geleid  tot  de huidige oplossing.

Informatie over deze partners kunt u vinden:

Voor de Stembox:    
Solutions Radio Delft Tel: 015 – 62 59 55 info@solutionsradio.com
Voor de Stemmal:    
Fablab Den Haag www.stemmal.nl helga@stemmal.nl
Voor algemene informatie:    
De Oogvereniging www.oogvereniging.nl info@oogvereniging.nl

Deelnemende gemeente

Steeds meer gemeenten scharen zich achter het amendement van de Verenigde Naties en zien het belang in van het toegankelijk maken van de verkiezingen voor alle Nederlanders. Er zijn 85 gemeenten die reeds over een of meer Stemboxen beschikken. Op de pagina https://fablabdenhaag.nl/stemmallen/ staan de gemeenten vermeld die zich voor de komende verkiezingen ook al gemeld hebben voor de benodigde mal.

 

 

Veel gestelde vragen:

 • Op de komende verkiezingsdag kan je stemmen op twee kieslijsten. Heb ik dan aan één Stemboxen genoeg?
  Ja. Op stembox.nl kunt u als gemeente inderdaad beide kieslijsten omzetten naar een gesproken versie en kunt u ook kiezen om beide gesproken versies op één USB-stick te zetten. Daarmee kan de kiezer in het stemhokje op één Stembox kiezen voor welk stembiljet er op dat moment gesproken begeleiding nodig is.
 • Wat zijn de stappen om de Stembox klaar te hebben voor de verkiezingsdag?
  – Offerte aanvragen via info@stembox.nl en opdracht plaatsen
  – Inloggen op stembox.nl met vouchercode in opdrachtbevestiging
  – Kieslijst(en) uploaden zodra die beschikbaar zijn in de OSV2020 software
  – Uitspraak kandidaatnamen controleren en eventueel corrigeren
  – USB stick voorzien van een (of meer) gesproken kieslijsten
  – USB stick in Stembox plaatsen

 

Handleiding van de Stembox

Download hier de handleiding voor de Stembox

Demonstratie

Luister hier naar de gesproken demonstratie van de Stembox: